Điều khoản dịch vụ

Chào mừng bạn đến với Công ty Trang Trí Quảng Cáo, bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn phải đồng ý và tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web dưới đây mà tôi sẽ trình bày.

Sử dụng trang web này, bạn phải tuân theo các điều khoản dịch vụ được quy định dưới đây:

1. Các phần nội dung và thông tin có trên các trang của Trang trí quảng cáo đều là thông tin chung. Tất cả thông tin và nội dung này sẽ không được đảm bảo luôn luôn giống như thông tin và nội dung bạn đang xem tại thời điểm hiện tại, và những nội dung này có thể được thay đổi mà không có thông báo trước.

2. Bất kỳ hình ảnh, nội dung và thông tin nào được tìm thấy trên Trang trí quảng cáo đều là tài sản của công ty trang trí quảng cáo và/ hoặc các bên đơn vị khác chỉ khi có sự cho phép sử dụng thì bạn mới được quyền sử dụng. Tất cả những thông tin có trên website này đều sẽ bị cấm sử dụng trên bất kỳ kênh thông tin nào khác. Việc sử dụng trái phép hình ảnh, nội dung, nhãn hiệu trên website này đều sẽ vi phạm chính sách và có thể dẫn đến các yếu tố liên quan đến pháp lý.

3. Đôi khi Trang trí quảng cáo có ​​thể sẽ sử dụng các phần mềm và API của đơn vị bên thứ 3 để giúp cải thiện khả năng truy cập sử dụng website. Trang trí quảng cáo không phải là người sở hữu các phần mềm và API bên thứ ba này, do đó chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hay vấn đề nào liên quan đến thiệt hại hoặc mất mát trong quá trình sử dụng phần mềm và API mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng: việc sử dụng các liên kết hoặc bất kỳ đề xuất nào dành cho các trang web và API của bên thứ ba từ Trang trí quảng cáo chỉ được quyết định và sử dụng bởi người dùng. Trang trí quảng cáo sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro hay thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng các liên kết hoặc dịch vụ được đề xuất được tìm thấy trên Trang trí quảng cáo

4. Tất cả nội dung có trên Trang trí quảng cáo đã được tạo ra AS-IS, và hoàn toàn không có sự đảm bảo về giá trị. Các thông tin được tìm thấy bởi người dùng trên website trangtriquangcao.com sẽ được sử dụng hay không tùy theo quyết định của người dùng. Trangtriquangcao không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng trên website của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có sử dụng thông tin và hướng dẫn.

5. Trangtriquangcao không có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin tìm thấy trên Trangtriquangcao hoàn toàn là chính xác và đáng tin cậy bao gồm  (a) Lời khuyên hoặc tuyên bố được thực hiện thông qua trang web này bởi bất kỳ bên thứ 3 nào ngoài Trangtriquangcao (b) Bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên các website được liên kết hoặc (c) khả năng hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó có được từ website mà được liên kết. Không giống với yêu cầu theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện nay, trong hầu hết các trường hợp, Trangtriquangcao sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc là thiệt hại nào liên quan đến sự phụ thuộc của bạn vào thông tin có được thông qua website hoặc là các website được liên kết hoặc sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ thông tin sản phẩm dịch vụ nào có được từ một website liên kết. Bạn hoàn toàn có trách nhiệm đánh giá tính đúng đắn, chính xác, đầy đủ hoặc là thông tin hữu ích của bất kỳ ý kiến, lời khuyên nào có sẵn thông qua website Trangtriquangcao.com hoặc có được từ website mà được liên kết. Vui lòng hãy tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia trong lĩnh vực, khi thích hợp, người có liên quan đến việc đánh giá bất kỳ ý kiến thông tin nào ​​cụ thể.

6. Tất cả thông tin, lời khuyên, sản phẩm và các dịch vụ được công bố trên Trangtriquangcao hoặc bất kỳ Trang web được liên kết nào từ Trangtriquangcao đều có khả năng chứa các lỗi không chính xác hoặc lỗi đánh máy, và Trangtriquangcao từ chối mọi trách nhiệm đối với các lỗi thông tin không chính xác hoặc lỗi nào đó không mong muốn. Trangtriquangcao không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng nội dung hiện có trên website đã hoàn thiện hoặc đang trong quá trình cập nhật. Trangtriquangcao không có nghĩa vụ phải cập nhật hay bổ sung bất kỳ nội dung nào trên website. Trang trí quảng cáo có ​​thể thay đổi nội dung trên website bất cứ lúc nào chúng tôi muốn mà không cần phải có thông báo trước. Trang trí quảng cáo có ​​thể cải thiện hoặc thay đổi thông tin website bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo trước tới người dùng.

7. Bạn hoàn toàn đồng ý rằng Trang trí quảng cáo, cụ thể hơn là các chi nhánh của công ty và bất kỳ nhân viên, giám đốc hay đại lý nào của công ty cũng không chịu trách nhiệm và sẽ không bao giờ phải chịu trách nhiệm, cho dù trong trường hợp có bị tra tấn, phá vỡ hợp đồng, ràng buộc trách nhiệm pháp lý, hay nói cách khác, đối với bất kỳ hành động gián tiếp nào, trừng phạt nào có thể gây ra hậu quả hoặc thiệt hại ngẫu nhiên hoặc là gián tiếp phát sinh liên quan đến việc trì hoãn hoặc không thể sử dụng website hoặc website được liên kết  tới hoặc với sự chậm trễ hoặc không có khả năng để sử dụng website, thậm chí ngay cả khi Trang trí quảng cáo biết về khả năng thiệt hại đó. Giới hạn trách nhiệm pháp lý này có thể bao gồm, nhưng không bị giới hạn ở việc truyền hoặc lây nhiễm bất kỳ loại virus nào có khả năng lây nhiễm cho thiết bị của bạn hay nói cách khác là các thiết bị điện tử. Trang trí quảng cáo không thể và không có trách nhiệm đảm bảo quyền truy cập nhất thiết phải liên tục, không bị gián đoạn khi truy cập website. Trang trí quảng cáo có ​​thể ký hợp đồng với bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào để cung cấp dịch vụ cho bạn nếu muốn. Bạn đồng ý rằng công ty Trang trí quảng cáo không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào của bất kỳ nhà thầu nào được sử dụng bởi Trang trí quảng cáo có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm dịch vụ cho bạn.

8. Nghĩa vụ của bạn là duy trì và kiểm soát quá trình truy cập website của bạn. Bạn hoàn toàn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động có thể xảy ra liên quan đến username và password được sử dụng trên website của bạn. Bạn đồng ý rằng mình sẽ phải thông báo ngay cho Trang trí quảng cáo về bất kỳ dấu hiệu hoặc việc sử dụng trái phép tên người dùng và mật khẩu, hoặc bất kỳ hành vi vi phạm an ninh thông tin nào khác. Trang trí quảng cáo sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể được gây ra dưới bất kỳ hình thức nào, theo bất kỳ lý thuyết về mặt pháp lý nào, có thể là do bạn không tuân thủ các nghĩa vụ về bảo mật an toàn thông tin như đã nêu ở trên hoặc do bất kỳ sự xâm nhập trái phép nào vào tài khoản của bạn.

9. Trang trí quảng cáo có ​​thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào website mà không cần có lý do hay thông báo nào hết, điều này nghĩa là nó có thể dẫn đến việc tài khoản hoặc thông tin của bạn có thể bị tịch thu và phá hủy bất kỳ lúc nào. Tất cả các điều khoản sử dụng cơ bản thông tin trên website mà bản chất của chúng nên tồn tại có thể bị chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, có thể bị từ chối bảo hành và giới hạn về trách nhiệm pháp lý.

10.Việc bạn sử dụng website Trang trí quảng cáo và mọi tranh chấp có thể phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên website đều phải tuân thủ theo luật pháp của Việt Nam. Bạn đồng ý rằng điều đầu tiên chính là bạn sẽ cố gắng giải quyết bất kỳ mối quan ngại sâu sắc hoặc vấn đề nào với Trang trí quảng cáo hoặc với việc sử dụng website này bằng cách thông báo đầy đủ mối quan ngại sâu sắc của bạn cho Trang trí quảng cáo. Bạn cũng sẽ đồng ý rằng: bên nào chiến thắng trong bất kỳ vụ kiện tụng nào của tòa án, đều sẽ được thanh toán phí luật sư và các khoản phí khác có liên quan cho đến khi vụ kiện kết thúc.

11. Các Điều khoản sử dụng thông tin cơ bản này và các tài liệu được tham chiếu khác là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Trang trí quảng cáo đối với website và thay thế tất cả các đề xuất có thể phát sinh trước đây (cho dù bằng miệng, hay là bằng văn bản điện tử) giữa bạn và công ty Trang trí quảng cáo – đối với website và chi phối mối quan hệ trong tương lai liên quan đến việc bạn sử dụng website. Bạn có thể chọn ký hợp đồng hoặc đề xuất cung cấp thông tin dịch vụ với Trang trí quảng cáo do việc sử dụng website này và trong trường hợp như vậy, các điều khoản ký kết của hợp đồng trong trường hợp với các điều khoản điều kiện cơ bản này, thì nó sẽ được kiểm soát. Nếu như có bất kỳ điều khoản điều kiện nào trong Điều khoản sử dụng cơ bản này được phát hiện là không khả thi hoặc không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ bị giới hạn hoặc có thể ngay lập tức bị loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết nhất để Điều khoản sử dụng cơ bản này vẫn sẽ vẫn có hiệu lực. Việc một trong hai bên không cam kết thực hiện bất kỳ đặc quyền nào được quy định trong văn bản chính sách tài liệu này sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền lợi nào.

Bằng cách tiếp tục sử dụng website này, nghĩa là bạn đã tuyên bố tuân thủ các điều khoản dịch vụ và bảo đảm rằng mình trên 18 tuổi.

5/5 (1 Review)
Nhận tư vấn giải pháp thiết kế thi công trang trí quảng cáo nội ngoại thất

Nâng tầm đẳng cấp cho doanh nghiệp của bạn

Cạnh tranh vượt mặt đối thủ của bạn ngay hôm nay